Close

Hospitals

Amita Mondal H.A. (F)

Baruipara Sub-Centre

Email : bpmupala[at]gmail[dot]com
Phone : 9735388415
Pincode: 741156

Aranghata RH (BPHC)

Aranghata, Sabdalpur

Email : bpmurana2[at]gmail[dot]com
Phone : 9153217447
Pincode: 741501

Bagula Rural Hospital

Bagula, Nadia

Email : bpmuhans[at]gmail[dot]com
Phone : 7548975230
Pincode: 741502

Banasree Mondal H.A.(F)

Gopinathpur Sub-Centre

Email : bpmupala[at]gmail[dot]com
Phone : 9749491309
Pincode: 741155

Bethuadahari rural Hospital

Bethuadahari, Nadia

Email : bethuahospital[at]gmail[dot]com
Phone : 7548975225
Pincode: 741126

Bhairabi Biswas H.A. (F)

Palsunda Sub-Centre

Email : bpmupala[at]gmail[dot]com
Phone : 9733608676
Pincode: 741156

Bishnupur Rural Hospital

Bishnupur, P.O. Nadia Bishnupur

Email : bpmukri1[at]gmail[dot]com
Phone : 03472-229224
Pincode: 741103

BPHC Fulia

Fulia, Nadia

Email : bpmusanti[at]gmail[dot]com
Phone : 9333414373
Pincode: 741402

BPMU , Nazirpur

Nazirpur , Nadia

Email : bpmunazirpur[at]gmail[dot]com
Phone : 7548975221
Pincode: 741165

Chaina Biswas H.A (F)

Chakbihari Sub-Centre

Email : bpmupala[at]gmail[dot]com
Phone : 9932546293
Pincode: 741235

Chakdaha State General Hospital

Chakdaha Sukhsagar Road,Near Sampriti Mancha Chakdaha Nadia

Email : supdt[dot]ckdsgh[at]gmail[dot]com
Phone : 7548975218
Pincode: 741222

Chapra RH

Bangaljhi Chapra Nadia

Email : bpmuchap[at]gmail[dot]com
Phone : 7548975223
Pincode: 741123